Program’ın koordinatörlüğünü TASAM’a bağlı olarak çalışan Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on iki yıl önce kurulan TASAM, kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin AmerikaKarayipler ve Kuzey Amerika,bölge bazında Balkanlar, Orta Doğu, KaradenizKafkas ve Akdeniz alanlarına odaklanırken kimlik bazındaise Türk Dünyası ve İslam Dünyası alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.  TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Enerji Su ve Gıda Enstitüsü, Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Türkiye Turizm Enstitüsü gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Dünya İslam Forumu, Dünya Türk Forumu, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu, Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Balkan İletişim Ağı, İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu gibi ağları kurucu koordinatör olarak işletmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve yeni versiyonu olan Türkiye 2053 “Güç ve Adalet” Projesi kapsamında “Sosyal Politikalar ve Sivil Tolum”, “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” başta olmak üzere 10 Stratejik Lokomotif Sektör çalışmasını, Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında “İnsani Diplomasi”, “Sağlık Diplomasisi”, “Eğitim Diplomasisi” vb. çalışmaları, ayrıca kuruluşuna öncülük ettiği ulusal ve uluslararası platform ve ağlar üzerinden başta ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere tüm insanlığın barışı, refahı ve gelişimi için samimi çabalarını yüksek katılım ve geri dönüşlerle sürdürmektedir.